Inovace

České školy mají nyní výjimečnou příležitost aktualizovat své školní IT vybavení za využití evropských dotačních prostředků, z projektu Šablony II. Kvalitní pracovní zařízení s aktuálním výukovým obsahem jsou základem moderní školy.

Šablony II - zaměření

Cílem výzvy Šablony II. je podpořit mateřské, základní a střední školy, vč. dalších specifikovaných vzdělávacích institucí, formou projektů zjednodušeného vykazování.

Šablony II - aktivity

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, spolupráce škol a zaměstnavatelů, projektové dny, kariérové poradenství žáků, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, ale i aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

Právě šablona Využití ICT ve vzdělávání nabízí školám zajímavou možnost pořídit pro školní využití nejnovější mobilní zařízení (např. tablety, notebooky, zařízení typu 2v1, doplňky). K pracovnímu zařízení neodmyslitelně patří školní licence výukového software, které lze z prostředků Šablon II taktéž pořídit. Školy tak mohou modernizovat výuku v souladu s aktuálními trendy a aktivněji zapojit děti do výukového procesu

Image

Kdo může žádat?

  • Mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) – mimo území hl.m. Praha (výzva č. 02_18_063) a na území hl.m. Praha (výzva č. 02_18_064)
  • Střední školy a vyšší odborné školy (vč. subjektů: konzervatoře, školská výchovná a ubytovací zařízení) – mimo území hl.m.Praha (výzva č. 02_18_065) a na území hl. m. Praha (výzva č. 02_18_066)

Časové nastavení

ZŠ, MŠ a spol (výzva č. 02_18_063 a č. 02_18_064) SŠ, VOŠ a spol (výzva č. 02_18_065 a č. 02_18_066)
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu do 28. června 2019, 14 h do 29. listopadu 2019, 14 h
Délka trvání projektu 24 měsíců 24 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. srpna 2021 28. února 2022